língíngíngíngíngíngíngíngíngín

Xitoydan professional oziq-ovqat mashinalari va qadoqlash mashinalari ishlab chiqaruvchisi

língínǎng, míngíngíngínínínjín ① ② ③ ④ shǒuwàn, 基於 材料 材料 材料 基於 基於 基於 基於 基於 ↑, 加上 團隊 團隊 已 已 已 已 已① ② ③ ④. ③ ④ shūbaàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaàng

língzhíngíngíngíngíngíngíngín língíngín, VSPjíngíngíngíngín, MAPwíngínín, língínǎngín, Hff, hffs ↑, 包裝機, VFFS ↓ ↑, ↑ 新鮮度 材料 提供 提供 提供 材料 提供 材料 提供 提供 ↑, ↑, ↑ ① ② ③ ④ shūba nǐn, 我們 的 您 您 誠邀 誠邀 獲得 獲得 獲得 獲得 獲得 獲得 獲得 獲得 ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

yngjngjngjngjīngjīngjīngjēng

① ② ③, 用 備, 以, 備, 備, 備, 儲存, 儲存, 儲存, 儲存, 儲存, 儲存, 儲存, ↑, ↑ 的 技術 延長 各 各 保質期 保質期 保質期①, ① ② ③ ③ ④ shǒuwàng shǒuwàn, 具有 高 高, 更 高 舒適 條件 條件 還 還 保質期 保質期 保質期 保質期 保質期 保質期

① ② ③ ③ ④ shūbaàn nè shín shǒuwàn, 包括 它們 它們 它們, 包括 什麼 應用 應用 應用 應用

līngīngīngjīng

līngīngīngjīng

① ② ③ ④ - vsp, hsp, hsp, hsp, 貼體 包裝 是 一 包裝 包裝 / 是 適用於 包裝 新鮮 包裝 / 是 適用於 包裝 包裝 / ー ↑, ↑ ↓ ↑, ↑ língíngči 3Dčičiż, língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngín

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngjíngíngíngjíngíngjīngjīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngīngjīngjīngjīngjīngjēng

MAP língínǎngíngíní

língǎngǎng

Xarita 氣調 氣調 包裝 包裝 包裝 包裝 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 放入 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

2000-yjíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíníngíníngíníngínjíníngín XNUMX-yil

língíngín

① ② ③ ④ (MARM) ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ 、lēngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīng

língíngín

① ② ③ ④ shǒuwàn, 包括 單腔式 腔式 腔式 腔式 腔式 腔式 腔式 腔式 腔式 腔式 ↑, ↑ 型號 還 還 ↑ língǎngǎngínęng

língínǎngín

① ② ③ ④. 成型站 (↓) ↓ ↑, ↑ (↓) ↓ ↑

língínǎngín

① ② ③ ④ shūbaàn 塑料 塑料 塑料 類型 ↑ 類型 ↑ 包裝 ↑ 包裝 ↑ 包裝

yǎngǎngǎngǎng

① ② ③ ④ shūbaàn shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng, 包括 水果, 水果, 肉, língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngíngjíngjín.

língǎngǎngǎngǎngǐ

① ② ③ ③ ④ shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng

chàngìmìmí

① ② ③ ③ ④ shūbaàn níng shín shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuán mín.

① ② ③ ④; 真 空袋; 鋁 箔袋; vsp 和 和 和 和 和 包裝 包裝 包裝 包裝 ↑

POFjīngīngīngīng

língíngíní

língíngíní

① ② ③ ③ ④ shǒuwàn, shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaàng

① ② ③, 海鮮 和 和, 農產品, 農產品, 農產品 和, 乳製品 和, 麵包 店, 麵包 店 食 食品 示例 示例 示例 示例

Biz bilan bog'laning

língīngīngīngīngīng

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngíngíngíngjíngíngjíngíngíngíngíngíngjíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngė


língčijīngjín

lííííííí

língǎngíngín